Všeobecné obchodné podmienky

Alebo zmluvné podmienky sú obchodné dokumenty na základe, ktorých vykonávame podnikateľskú činnosť a ponúkame širokú ponuku služieb.

Cenník tvorby WordPress stránok Bratislava

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú platné a vydané spoločnosťou

AZAR Service, s. r. o. 

IČO: 46926038

DIČ: 2023684707

so sídlom v Bratislave

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86640/B

Založenej dňa 15.01.2013

Kontakt

email: info@megaweb.sk

telefón: +421907773882

www.megaweb.sk

(ďalej len „predávajúci“)