Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľom stránky www.megaweb.sk je spoločnosť AZAR Service, s. r. o. so sídlom Pri suchom mlyne 41, 811 04 Bratislava. IČO 46926038, DIČ 2023684707, zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86640/B.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracovanie osobných údajov ako je to uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje
V prípade otázok alebo odstránenia osobných údajov nás kontaktujte cez email info@megaweb.sk alebo telefonicky +421907773882.

Osobné údaje, ktoré spracovávame
AZAR Service, s. r. o. pracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby alebo pretože nám ich sami poskytujete.
Nasleduje prehľad osobných údajov, ktoré spracovávame:
• Meno a priezvisko
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa
• Informácie o vašich aktivitách na našich webových stránkach
• Informácie o vašom správaní pri surfovaní na rôznych webových stránkach (napríklad preto, že táto spoločnosť je súčasťou reklamnej siete)
• Internetový prehliadač a typ zariadenia

Za akým účelom a na akom základe spracúvame osobné údaje
AZAR Service, s. r. o. spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
• zasielanie nášho spravodajcu a/alebo reklamnej brožúry,
• možnosť zavolať vám alebo poslať e-mail, ak je to nevyhnutné na poskytnutie nášho služby nesú
• informovať vás o zmenách v našich službách a produktoch

Automatizované rozhodovanie
AZAR Service, s. r. o. nerobí rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní záležitostí, ktoré môžu mať (významné) dôsledky pre ľudí. Ide o rozhodnutia prijaté počítačovými programami alebo systémami bez zapojenia osoby (napríklad zamestnanca AZAR Service, s. r. o.).

Ako dlho uchovávame osobné údaje
AZAR Service, s. r. o. neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, než je nevyhnutné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa vaše údaje zbierajú. 2 -ročné obdobie uchovávania používame pre nasledujúce (kategórie) osobných údajov:
• osobné údaje
• osobné údaje
• adresu

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami
AZAR Service, s. r. o. poskytuje iba tretím stranám a iba vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie našej dohody s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti pri registrácií alebo transfére domény a hostingu.

Cookies alebo podobné techniky, ktoré používame na stránkach
prevádzkovaných spoločnosťou AZAR Service, s. r. o., používajú iba technické a funkčné cookies. A analytické súbory cookie, ktoré neporušujú vaše súkromie. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri prvej návšteve tejto webovej stránky. Súbory cookie, ktoré používame, sú nevyhnutné pre technickú prevádzku webových stránok a vaše jednoduché používanie. Zabezpečujú správnu funkciu webovej stránky a napríklad si pamätajú vami preferované nastavenia. Vďaka tomu môžeme tiež optimalizovať náš web. Súbory cookie môžete deaktivovať nastavením svojho internetového prehliadača tak, aby už súbory cookie neukladal. Okrem toho môžete pomocou nastavení svojho prehliadača tiež odstrániť všetky informácie, ktoré boli predtým uložené.

Zobrazenie, úprava alebo vymazanie údajov
Máte právo na zobrazenie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Livingwithpixels.com a máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nám môžete odoslať žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás máme, v počítačovom súbore vám alebo inej vami uvedenej organizácii.
Žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, prenos údajov o svoje osobné údaje alebo žiadosť o odvolanie súhlasu alebo námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov môžete zaslať na adresu info@megaweb.sk.
Aby sme zaistili, že žiadosť o prístup ste podali vy, žiadame vás, aby ste k žiadosti poslali kópiu svojho dokladu totožnosti. V tejto kópii si urobte čiernu fotografiu pasu, MRZ (strojovo čitateľná zóna, pásik s číslami v spodnej časti pasu), číslo pasu a číslo občianskeho preukazu (BSN). Toto má chrániť vaše súkromie. Na vašu požiadavku odpovieme čo najskôr.

Ako chránime osobné údaje
Megaweb.sk berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma primerané opatrenia, aby zabránil zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nechcenému zverejneniu a neoprávneným úpravám. Ak máte dojem, že vaše údaje nie sú správne zabezpečené, alebo existujú náznaky zneužitia, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis alebo prostredníctvom info@megaweb.sk