Čo je to reklama

Čo je to reklama?

Reklama je cielená platená alebo neplatená propagácia produktu, služby alebo značky za účelom zvýšenia predaja. 

„Reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu“

Zákon č. 147/2001 Z. z.

Prečo je reklama dôležitá?

Dobrý produkt, služba alebo značka s pútavou reklamou a dostatočným financovaním, môže mať obrovský dopad na podnikanie.

Typy reklamy

Displej reklama – oslovuje zákazníkov pomocou grafických bannerov. Bannery sa najčastejšie zacieľujú na stránky na ktorých sa nachádza cieľové publikum, na základe remarketingu a podobne.


Textová reklama – ako názov hovorí, stretávame sa s ňou v texte formou backlinku, teda spätného odkazu.


Video reklama – sa najčastejšie zobrazuje na spravodajských stránkach, Youtube a Facebooku.


Emailová reklama – okrem obchodných ponúk sa stal email dôležitou súčasťou marketingu pri získavaní nových zákazníkov a udržiavaní vzťahov so súčasnými zákazníkmi.


Reklama vo vyhľadávačoch – sa delí na platenú reklamu, známu ako PPC (pay per click) a organickú, ktorú väčšina ľudí pozná ako SEO (search engine optimization).