Čo je to reklama?

Ide o propagáciu produktu, služby alebo značky za účelom zvýšenia predaja. Od iných typov marketingu sa reklama líši tým, že za ňu musíte platiť ale na druhej strane máte úplnu kontrolu nad správou a obsahom reklamy.

Prečo je reklama dôležitá?

Dobrý produkt, služba alebo značka s pútavou reklamou a dostatočným financovaním, môže mať obrovský dopad na podnikanie.